Kariyer MEDIAROOM

ActiveReport: Sevkiyat sürecini izleme aracı

ActiveReport, tedarik zincirinin her aşamasında lojistik süreci dijital olarak izler.  Proaktif Tedarik Zinciri Etkinlik Yönetimi (SCEM) aracımız, gönderi geçmişini bağımsız olarak izler ve düzensizlikleri otomatik olarak raporlar. Siz ve servis çalışanlarımız, tüm durum raporlarına doğrudan erişebildikleri ve hataları hemen yorumlayabildikleri için, uygun düzeltici eylemler hızla uygulanabilir.

ActiveReport kullanmanın avantajları:

  • Sevkiyat ve paket bazında otomatik ve proaktif bildirim  
  • Bilgi bir olaydan sonra veya günlük bir genel bakış olarak gönderilebilir  
  • Bireysel koordinasyon ve duruma dayalı problem çözümü  
  • Sevkiyat kalitesinin ve maliyet ile zaman tasarrufunun sağlanması  
  • Lojistik zincirinin tamamı boyunca şeffaflık 
  • Nakliye yönetim sistemi ile yakın entegrasyon Domino sevkiyat verileri
  • Domino tarafından yakalanır yakalanmaz, otomatik olarak ActiveReport’da görüntüleni