Kariyer MEDIAROOM

DACHSER Life Science and Healthcare Logistics: güvenli ve güvenilir iş ortağınız

DACHSER Life Science and Healthcare Logistics ile yaşam bilimleri ve sağlık ürünlerinin taşınması konusunda katı gereklilikleri karşılayan bir iş ortağına sahip olursunuz. Lojistik uzmanlığımız ve küresel DACHSER ağımız sayesinde dünyanın neredeyse her köşesine son derece karmaşık düzenleyici çerçevelere uygun olarak acil ve genelde sıcaklığa duyarlı gönderiler düzenliyoruz. En yüksek kalite ve güvenlik standartlarını göz önünde bulundurarak ürünlerinizin doğru kullanımına büyük önem veriyoruz. Buna ek olarak standartlaştırılmış ve uzmanlaşmış DACHSER lojistik hizmetleri yelpazemizle birlikte yaşam bilimleri ve sağlık sektörünün özel gereksinimlerini karşılıyoruz.

DACHSER Life Science and Healthcare Logistics
DACHSER Life Science and Healthcare Logistics

Güvenilir ortaklık

Klinik çalışmalardan tedaviye kadar tüm sağlık hizmetleri zinciri genelinde kapsamlı, bütünsel lojistik hizmetleri sunuyoruz. Yenilikçi BT çözümlerimizin yanı sıra küresel DACHSER ağının gücü ve entegrasyon becerisi, sağlık hizmetleri pazarında tedarik zincirlerinin sorunsuz bir şekilde uygulanmasını mümkün kılmaktadır.

Müşterilerimizle işbirliğine dayalı yakın ilişkiler kuruyor ve farmasötik ve medikal teknoloji ürünlerinin nakliye sırasında azami özenle ve yasal gerekliliklere tam olarak uygun şekilde kullanılmasını sağlamak için büyük özen gösteriyoruz.

Hizmet portföyümüz

 • Onaylı güvenlik ve kalite standartları: Kalite yönetim sistemimiz İyi Dağıtım Uygulamasına (GDP) dayanır
 • Müşteri ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla özel olarak tasarlanan küresel, çok modlu uçtan uca sağlık hizmeti lojistik çözümleri
 • IATA CEIV Pharma sertifikaları
 • Tüm yaygın sıcaklık aralıklarını kapsar (-10 °C veya altı, +2 °C ila +8 °C, +2 °C ila +25 °C ve +15 °C ila +25 °C)
 • Tedarik zinciri genelinde tüm fiziksel adımları kontrol etmek için otomatik ve dijitalleştirilmiş süreçler
 • Yüksek düzeyde esneklik ve güvenilirlik
 • Maliyet ve süreç optimizasyonu
 • Dünya çapında eğitimli yaşam bilimleri ve sağlık uzmanları
 • Müşteriye özel katma değerli hizmetler (ör. paketleme ve veri kaydedicilerin tedariki ve kalibrasyonu)
 • DACHSER European Logistics aracılığıyla Avrupa kara taşımacılığı ağına bağlantı (ortam, GDP gereklilikleri olmadan)
 • DACHSER Air & Sea Logistics ile güvenilir hava ve deniz taşımacılığı bağlantılar

Küresel lojistik zincirleri ağı

Uzmanlığımız ve uzun süredir devam eden müşteri ilişkilerimiz diğer avantajlarıdır. Uzun yıllardır, çok çeşitli uygulamalarda farmasötik ürün ve aşı üreticileri ile tıbbi teknoloji ekipmanı, aktif farmasötik bileşenler (API), OTC ürünleri, sarf malzemeleri ve veteriner ilaçları üreticilerine yönelik tedarik zincirleri uyguluyor ve bunları optimize ediyoruz.

DACHSER Karayolu Lojistiği, DACHSER Hava ve Deniz Lojistiği ve DACHSER Demiryolu Hizmetleri ile dünya çapındaki tüm satış ve tedarik pazarlarına hızlı ve güvenli bir şekilde erişebilirsiniz. Kapsamlı küresel ağımızdan ve taşıma sistemlerimizin sunduğu sorunsuz bağlantıdan faydalanırsınız.

Taşımalarınızı genel kargo veya tam yükler, kapsamlı hava taşımacılığı hizmetleri, tam konteyner yükü (FCL) ve konteynerin tümünü doldurmayan yük (LCL) yoluyla organize ediyoruz. Entargo ürün yelpazemiz sayesinde Avrupa içinde GDP gereklilikleri taşımayan sıcaklık kontrolsüz gönderilerde taşıma süresi ve teslimat zaman aralıkları konusunda maksimum esneklik ve şeffaflığın yanı sıra standart hale getirilmiş, maliyet açısından optimize edilmiş süreçler sunuyoruz.

DACHSER Life Science and Healthcare Logistics ile ilgili ayrıntılar

En zorlu taleplere yönelik hava taşımacılığı hizmetleri

Hava ve Deniz Lojistiği iş alanında müşterilerimize standart hava nakliyesinden birinci sınıf ve özel ekspres hizmetlere uzanan kapsamlı lojistik hizmetleri sunuyoruz. Tüm bilinen sıcaklık aralıklarını karşılıyor, spesifikasyonlara göre pasif paketleme ve termal kapaklar kullanıyor ve gerektiğinde aktif soğuk konteynerler veya gelişmiş pasif konteynerler sağlıyoruz.

Dünya genelinde yüksek emniyet, güvenlik ve kalite standartları

Kalite yönetim sistemimiz GDP (İyi Dağıtım Uygulaması) gerekliliklerini esas alır ve küresel bir ekip tarafından merkezi olarak kontrol edilir. GDP'ye uyuyoruz ve üç kıtada IATA CEIV Pharma sertifikası almaya hak kazandık. Yaşam bilimleri ve sağlık sektörlerinin katı gerekliliklerine uygun şekilde karmaşık görevlere yönelik özel olarak eğitilmiş personelin bulundurulmasını sağlıyoruz. Müşterilerimizin gerçekleştirdiği denetimlerde sürekli olarak zorunlu gereklilikleri karşıladığımızı gösteriyoruz.

Olası sapmalar veya uyumsuzluklar ile ilgili olarak dünya genelinde uygulanan kapsamlı bir süreç olan CAPA'yı (düzeltici önleyici faaliyet) tanımladık ve başarıyla uyguladık. GDP uyumlu bir alt yüklenici ağımız bulunmaktadır. Bu amaçla alt yüklenicilerimizi küresel bir arabirim yönetim sistemi aracılığıyla kontrol ediyor ve kalite standartlarına baştan sona tüm süreçlerde uyulduğundan emin olmak amacıyla denetimler gerçekleştiriyoruz. İlgili ülke veya bölgedeki mevzuata uygun ürün bütünlüğü ve güvenlik beklentilerinin karşılanması bizim için zorunludur.

CO2 ayak izimizi sürdürülebilir lojistik ile optimize etme

Geleceğe ve gelecek nesillere odaklanmak DACHSER felsefesinin merkezinde yer alır. Ekolojik ve sosyal sürdürülebilirlik köklü kurumsal değerlerimizdir ve günlük faaliyetlerimizin ayrılmaz bir parçasını oluşturur. Verimli ve sürdürülebilir bir son kilometre teslim operasyonu için yeni, kişiye özel süreçler geliştiriyor ve bunları günlük iş faaliyetlerinde kullanıyoruz. Araçlarımızın yük kapasitesinin yüksek düzeyde kullanılması, çift katlı römorkların kullanılması ve şehir içi dağıtımda akülü elektrikli kamyonların kullanımının artırılması yoluyla nakliye sırasında CO2'nin azaltılmasına özellikle dikkat ediyoruz. Ayrıca yeniden kullanılabilir ambalaj ve yeniden kullanılabilir veri/sıcaklık kaydetme çözümleri de sunuyoruz.

İletişim Netka Hohlfeld Department Head Life Science and Healthcare Logistics